Pakot Fol S, Fol M dhe Fol L vlejnë vetëm për përdorim brenda Kosovës.

Minutat dhe SMS e pashfrytëzuar, fshihen pas skadimit të validitetit të pakos, ndërsa MB e pashfrytëzuar fshihen nëse nuk e bleni pakon e njëjtë brenda 48 orëve pas skadimit të validitetit të pakos.

Pakot Int M dhe Int L mund të shfrytëzohen edhe në Roaming, në shtetet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Maqedoni, Mal i Zi, Bosnje dhe Serbi).

Gjatë qendrimit në këto shtete, minutat dhe SMS kombëtar mund të shfryëzohen krejtësisht, ndërsa për Internet zbatohet politika për përdorimin e drejtë, ku limiti i GB është:o   Int M: 1,69 GBo   Int L: 2,82 GB

Pas shpenzimit të këtyre GB, vazhdohet me tarifat Pay as You Go.–      Minutat, SMS dhe MB e pashfrytëzuar, fshihen pas skadimit të validitetit të pakos, si dhe në momentin e blerjes së pakos së re.–      Brenda 1 (një) muaji mund të bleni deri në 3 pako.

Për më shumë informata lidhur me politikën e përdorimit të drejtë, klikoni këtu.

Dy lloje të pakove të reja, të cilat janë dizajnuar më qëllim të përshtatjes së nevojave të konsumatorëve. Për konsumatorët që dëshirojnë që në pakon e tyre të kenë më shumë minuta kombëtare , ofrojmë Pakot FOL S, FOL M dhe FOL L.
Për konsumatorët që preferojnë më shumë shfrytëzimin e internetit, ofrojmë pakot INT M dhe INT L.

Njërën nga këto pako të kombinuara mund ta aktivizojnë të gjithë konsumatorët që kanë një llogari me mbushje (me parapagim).
– Ju mund të blini një pako të re edhe nëse nuk ka përfuanduar pakoja ekzistuese në çdo moment.
– Çmimet janë me TVSH.
– Minutat dhe SMS-ët janë të vlefshëm drejt të gjithë operatorëve në Republikën e Kosovës.
– Tarifimi i minutave bëhet në blloqe 60s.
– Tarifimi i SMS-ëve bëhet një SMS për një njësi.
– Tarifimi i internetit bëhet në blloqe 100 Kb
– Pas shpenzimit të pakos tarifimi bëhet sipas tarifave standarde
– Pas blerjes së njërës nga pakot e kombinuara, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.

Udhezime per konfigurim

Pas blerjes së pakos të internetit, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.