Linjat e huazuara janë një shërbim tjetër i konceptuar dhe dizajnuar për klientë me kërkesa të veçanta.

Ky shërbim ofrohet me kërkesë të veçant në rastet se konsuatori nuk dëshiron vetëm resurse të dedikuara virtuale, por dëshiron edhe linja fizike të veçanta.

Shërbimi ofrohet për kapacitetet prej 1 Mbps deri në 10 Gbps.

KapacitetiInstalimi per link Me TVSHDeri 2 km EUR/ Mujore ME TVSHDeri 5 km EUR/ Mujore Me TVSHDeri 15 km EUR/ Mujore Me TVSHMbi 15km EUR/ Mujore Me TVSH
1Mbps
2Mbps
4Mbps
5Mbps
8Mbps
10Mbps
15Mbps
20Mbps
30Mbps
40Mbps
50Mbps
75Mbps
100 Mbps
200 Mbps
300 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
600 Mbps
700 Mbps
800 Mbps
900 Mbps
1 Gbps
2 Gbps
3 Gbps
4 Gbps
5 Gbps
6 Gbps
7 Gbps
8 Gbps
9 Gbps
10 Gbps
Cmimet per Linja te Huazuara Kombetare (mbrenda territorit te Kosoves)

Kontaktoni në 0800 15000 ose 0800 16000 për të kontaktuar për zgjidhjet që mund t’i ofrojmë ose kërkoni më tepër informata në email: business@kosovotelecom.com