Për 2.99 Euro ju do të fitoni 2 GB internet të shpejtë dhe biseda pa pare me të gjithë anëtarët e komunitetit si dhe 500 SMS brenda komunitetit.

Ju duhet të jeni i moshës deri në 27 vjeç që të kualifikoheni për këtë produkt dhe t’i keni të paktën 2.99 euro në llogarinë tuaj dhe duke dërguar një SMS me tekst trip plus ju do të bëheni pjesë e komunitetit NTRIP.

Oferta është e vlefshme për 30 ditë.

Përfititimet

Përveç përfitimeve direkte prej ofertës, anëtarët e komunitetint n’trip përfitojnë edhe tarifa më të ulta sipas tabelës më poshtë, krahasuar me konsumatorët e zakonshëm me parapagim (mbushje).

Të gjitha pakot e internetit, të kombinuara që vlejnë për numrat me parapagim, janë të vlefshe edhe për anëtarët e komunitetit n’trip.

Shembull: Anëtari i komunitetit n’trip mund ta ketë aktive pakon n’trip (2GB, 500 SMS dhe pakufi minuta) dhe gjithashtu të blejë njërën nga pakot FOL ose INT.

Informata shtesë

Aktivizimi

Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Trip plus

Deaktivizimi

Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Trip minus

Statusi

Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Trip status

Aktivizimi për muajt në vijim (automatikisht)

Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Trip auto

Thirrjet Lokale-ntrip

Thirrjet nga VALA në:Minuti i parëTarifimi pas minutit të parëBlloku i tarifimit: sekonda
Operatorë lokal0.1530.153N/A
Rrjetit Fiks0.130.13N/A
VALA0.130.13N/A

SMS

*Operatorët lokalë – IPKO Fiks dhe mobil, D3, Z-Mobile

Thirrjes drejt destinacioneve speciale

Thirrjes drejt destinacioneve specialePërshkrimiTarifimi/Çmimi
160Sekretaria Telefonike PersonalePa pagesë
169Menaxhimi i listës Familje dhe MiqtëPa pagesë
163Rimbushja e llogarisëPa pagesë
161Konsultimi i llogarisë, blerja e pakove, Familja dhe MiqtëPa pagesë
50555Vetshërbim - Blerja e Pakove, konsultimi i llogarisëPa pagesë
080010000Qendra e ThirrjevePa pagesë