Shërbim i cili mundëson shfrytëzimin e pikave Wifi të Vala, të shpërndara nëpër qytet. Ofrohet për të gjithë konsumatorët e Vala, Prepaid dhe Postpaid, me ç’rast për secilën blerje të pakove të Vala të internetit, fitohet numër i njëjtë i GB falas për shfrytëzim në rrjetin WiFi të Vala.

 

Dëshironi të shfrytëzoni internet WiFi pa pagesë?

Për çdo aktivizim të ndonjërës nga pakot e mëposhtme, përfitoni po aq GB falas që mund t’i shfrytëzoni në rrjetin WiFi me SSID vala.

Pako MIX 3G/4G/WIFI Çmimi Valide WIFI Bonus
1GB 1.50 € 7 ditë 1GB
2GB 2.50 € 15 ditë 2GB
3GB 3.50 € 25 ditë 3GB
5GB 6.00 € 31 ditë 5GB
Blej pakon me njërën nga procedurat më poshtë:

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako
Hapi 3. Shtyp 3 për të blerë pakon 1GB
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako
Hapi 3. Shtyp 4 për të blerë pakon 2GB
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako
Hapi 3. Shtyp 5 për të blerë pakon 3GB
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako
Hapi 3. Shtyp 6 për të blerë pakon 5GB
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen

 

Nëse dëshironi të përdorni vetëm WiFi, atëherë mund të bleni ndonjërën nga pakot e mëposhtme:

 

INTERNET WIFI VALIDITETI ÇMIMI AKTIVIZIMI 50555
1GB 7 ditë 0,50€ wifi1
2GB 15 ditë 0,95€ wifi2
5GB 30 ditë 1,95€ wifi5

Pakot Postpaid

Për Konsumatorët e Vala Postpaid, shfrytëzimi i Vala internet WIFI për momentin do të jetë pa pagesë dhe pa limit.
Për çdo risi, do të ju mbajmë të njoftuar me kohë.

Pakot vetëm WiFi

Kush kualifikohet për këtë shërbim?
Të gjithë konsumatorët e VALAs – Prepaid dhe Postpaid.
Pas shpenzimit të pakos Vetëm WIFI, mund të rimbushni llogarinë me një pako tjetër Vetem WiFi ose të vazhdoni me shfrytëzimin e pakos 3G/4G.

Pako WiFi 1 Çmimi Valide
1GB 0.50 € 7 ditë
Blej pakon:

Duke dërguar SMS në numrin 50555
Me tekst wifi1

Pako WiFi 2 Çmimi Valide
2GB 0.95 € 15 ditë
Blej pakon:

Duke dërguar SMS në numrin 50555
Me tekst wifi2

Pako WiFi 5 Çmimi Valide
5GB 1.95 € 30 ditë
Blej pakon:

Duke dërguar SMS në numrin 50555
Me tekst wifi5

Nuk je në Vala?

Nëse nuk jeni konsumator i Vala, mund të konsideroni mundësinë që të bëheni konsumator i yni dhe të përfitoni nga oferta e mëposhtme.

SIM I RI / 3.00€
Wifi Premium pa limit / validiteti 2muaj
1GB Internet 3G/4G/WIFI / validiteti 1muaj
100 SMS

*Për të shfrytëzuar WiFi Premium pa limit duhet të zgjedhni ssid: vala

Si funksionon

Lidhu me “vala” me iPhone

Për përdorim të rrjetit WiFi me emërtim “vala”, duhet të shkarkoni profilin për iPhone nga ikona e mëposhtme.

-Ky profil shkarkohet në iPhone vetëm një herë.

Si të instalohet profili:

1. Pasi të shkarkohet profili, ju duheni të shtypni butonin Install.
4

2. Pasi të shtypet butoni “Install”, do të ju paraqitet një dritare e re, në të cilën duhet të shtypni butonin “Install Now”.

3
3. Pastaj duheni të hyni tek “Wi-Fi” dhe të zgjedhni SSID me emërtimin “vala”
2
Si të de-instalohet profili:
1. Duhet të zgjedhni “Settings”
2. Duhet të shkoni tek General > Profiles
3. Zgjedheni “VALA_WiFi”
4. Shtypni butonin “Uninstall”
5. Konfirmoni fshirjen, duke shtypur butonin “Remove” ne vijim.

Lidhu me “vala” me Android

Për përdorim të rrjetit WiFi me emërtim “vala”, duhet të bëhen konfigurimet si në vijim vetëm një herë.
1. Zgjedhet SSID me emertimin “vala”
44

2. Tek metoda “EAP-Method” zgjedhet opcioni “SIM”
33

3. Pasi te zgjedhet opcioni “SIM”, duhet të shtypet butoni “Connect”
11

4. Pas lidhjes së suksesshme, do te shfaqet SSID “vala” me informatën “connected”.
22


Lidhu me “vala” me Windows Phone

– Për përdorim të rrjetit WiFi me emërtim “vala”, duhet të bëhen konfigurimet si në vijim vetëm një herë.
1. Zgjedhet SSID me emertimin “vala”
31

2.Tek “Connect Using” duhet zgjedhur opsioni “SIM” dhe në fushën “EAP method” zgjedhet opsioni “SIM” dhe shtypet DONE.
32

3. Pastaj realizohet lidhja duke treguar SSID me emërtim “vala” si lidhje të suksesshme.
33


Lidhu me “vala” me Blackberry

– Për përdorim të rrjetit WiFi me emërtim “vala”, duhet të bëhen konfigurimet si në vijim vetëm një herë.
1. Zgjedhet opcionin “Wi-Fi” ne meny.
53

2.Zgjedh SSID “vala”, dhe pastaj zgjedh opsionin “Advanced Options” (duke mos i plotesuar fushat e kerkuara).
51

3. Pasi te zgjedhet opcioni “Advanceed Options” shfaqet dritarja e mëposhtme,ku në “Security Sub Type” duhet zgjedhur opsioni “EAP-SIM”.
52

4. Pastaj shtypet butoni “Connect”.

Pyetjet më të shpeshta

Si të lidhem me Vala WiFi?

Tashmë vetëm konsumatorët Prepaid dhe Postpaid të Vala, do të kenë mundësinë e shfrytëzimit të WiFi Vala.
Për të konfiguruar WiFi free, duhet të kyçeni në VALA FREE.
Vala Internet WiFi do të mund të shfrytëzohet nga të gjithë konsumatorët falas (PREPAID dhe POSTPAID), mjafton të jetë konsumator i VALAs Kjo do të jetë e mundshme përmes përzgjedhjes së SSID vala, me ç’rast konsumatorët do të përfitojnë internet me shpejtësi marramendëse prej 150 Mbps.

Unë jam konsumator i Vala, sa do të paguaj për shfrytëzimin e Vala WiFi?

Të gjithë konsumatorët Prepaid të Vala, që blejnë Data Pakot Mix 3G/4G/WiFi të Vala (1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB) nga data 1 Qershor, do të shpërblehen me vlerën e njëjtë të GB të pakos, të vlefshme për shfrytëzim kudo në rrjetin e WiFi të Vala. Nga kjo datë, konsumatorëve prepaid të Vala, do t’ju ofrohet mundesia e blerjes së pakove vetëm për shfrytëzim të WiFi.

Blerja e pakove shtesë wifi:

INTERNET WIFI VALIDITETI ÇMIMI AKTIVIZIMI 50555
1GB 7 ditë 0,50€ wifi1
2GB 15 ditë 0,95€ wifi2
5GB 30 ditë 1,95€ wifi5

Ku mund ta shfrytëzoj WiFi Vala

Aktualisht kemi rreth 320 pika të mbulueshmërisë. Për tu njohur me zonat e mbulueshmërisë kliko në butonin për mbulueshmëri.