Dy lloje të pakove të reja, të cilat janë dizajnuar më qëllim të përshtatjes së nevojave të konsumratorëve, pavarësisht se ata preferojnë më shumë të realizojnë biseda telefonike, apo të përdorin internetin 3G/4G nga telefoni juaj.Për konsumatorët që preferojnë më shumë bisedat telefonike, ofrojmë Pakot FOL S, FOL M dhe FOL L.
Për konsumatorët që preferojnë më shumë shfrytëzimin e internetit, ofrohen pakot INT M dhe INT L.

Njërën nga këto pako të kombinuara mund ta aktivizojnë të gjithë konsumatorët që kanë një llogari me mbushje (me parapagim).
Ju mund të blini një pako të re edhe nëse nuk ka përfuanduar pakoja ekzistuese në çdo moment.
Çmimet janë me TVSH.
Minutat dhe SMS-ët janë të vlefshëm drejt të gjithë operatorëve në Republikën e Kosovës.
Tarifimi i minutave bëhet në blloqe 60s.
Tarifimi i SMS-ëve bëhet një SMS për një njësi.
Tarifimi i internetit bëhet në blloqe 1Kb
Pas shepnzimit të pakos tarifimi bëhet sipas tarifave standarde
Pas blerjes së njërës nga pakot e kombinuara, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.

Udhezime per konfigurim

Pas blerjes së pakos të internetit, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.