Broadband” është një lidhje e veçantë vetëm për internet, me shpejtësi të lartë dhe të qëndrueshme. Lidhjet e shpejta të internetit bëjnë të mundur që përdoruesit të  përdorin internetin, të shikojnë/ shkarkojnë video,  të angazhohen në aktivitete online me më shumë efikasitet dhe lehtësi.

PAKOÇmimiGB në pako
Broadband 2023.99 € 20 GB
Broadband 1113.99 €11 GB
Broadband 56.99 €5 GB
Broadband 34.49 €3 GB