Konkurs për vend pune:

Ekspert ligjor për përkrahje në arbitrazhe vendore (1 ekzekutues),

Ekspert ligjor për përkrahje në arbitrazhin e ICC – pjesa e ligjit nacional (1 ekzekutues),

Vendi:
Prishtinë

Afati i fundit
17.06.2021

Konkursi Aplikacioni
Shqip / Serbisht Shqip
  Serbisht
   

 

Lista definitive me rezultatet e arritura në test me shkrim dhe gojë:

Pozita: Ekspert ligjor për përkrahje në arbitrazhin e ICC pjesa e ligjit nacional (1 ekzekutues)

Nr.Emri dhe MbiemriTesti me shkrimTesti me gojëTotali i pikëve
1Gazmend Nushi100 pikë81.66 pikë181.66 pikë (90.83%)
2Visar Ramaj90 pikë93.33 pikë183.33 pikë (91.66%)

 

Pozita: Ekspert ligjor për përkrahje në arbitrazhe vendore (1 ekzekutues)

Nr.Emri dhe MbiemriTesti me shkrimTesti me gojëTotali i pikëve
1Gazmend Nushi98 pikë95 pikë193 pikë (96.5%)
2Visar Ramaj84 pikë93.33 pikë177.33 pikë (88.66%)

 

Vendimi

Lista me rezultatet definitive

 

 

DEKLARATA NËN BETIM