Konkurs për vend pune

1. Ekspert Ligjor (2 ekzekutues)

Vendi
Prishtinë

Afati i fundit
27.05.2021

Konkursi Aplikacioni
Shqip Shqip
   
   
DEKLARATA NËN BETIM