Edhe sivjet u urojmë mirëseardhje bashkatdhetarëve me më të mirën që kemi.
Edhe sivjet më e mira për më të dashurit – Diaspora Jone!

BLEJ NUMËR TË RI

Çmimi i numrit të ri Diaspora Jone
20 Euro

Përmbajtja dhe vlefshmëria e numrit të ri Diaspora Jone

Numri i ri përmban pako fillestare si në vijim:

  • 100 GB internet për përdorim në Kosovë
  • 5 GB internet për përdorim në shtetet e regjionit (Shqipëri, Mali i Zi, Maqedoni, Serbi, Kroaci, Slloveni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bulgari, Greqi, dhe Turqi).
  • Minuta Pa Limit për thirrje në Vala brenda territorit të Kosovës
  • 1000 minuta për thirrje drejt të gjithë operatorëve brenda territorit të Kosovës
  • Pa limit SMS drejt të gjithë operatorëve brenda territorit të Kosovës

Kohëzgjatja e validitetit të pakos është 31 ditë

Kohëzgjatja e validitetit të numrit (statusi aktiv) është 365 ditë

Numrin e ri Diaspora Jone mund ta merrni me kartele fizike (SIM) ose me kartele digjitale (eSIM)

Për çfarëdo sqarimi kontaktoni pa pagesë Qendrën e Thirrjeve në numrin 080010000.

BLEJ PAKO, NËSE E KE NUMRIN DIASPORA

Çmimi i pakos Diaspora Plus
20 Euro

Mjafton të keni numër aktiv Diaspora, që ta bleni pakon Diaspora Plus në cilëndo pikë të shitjes së Vala. Diaspora Plus përmban:

  • 200 GB internet për përdorim në Kosovë
  • 2 GB internet për përdorim në shtetet e regjionit (Shqipëri, Mali i Zi, Maqedoni, Serbi, Kroaci, Slloveni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bulgari, Greqi, dhe Turqi).
  • 200 minuta për thirrje drejt të gjithë operatorëve brenda territorit të Kosovës
  • 200 SMS drejt të gjithë operatorëve brenda territorit të Kosovës

Kohëzgjatja e validitetit të pakos është 20 ditë

Kohëzgjatja e validitetit të numrit (statusi aktiv) është 365 ditë

Nëse numrin e keni me kartelë fizike (SIM), të njëjtën mund ta bëni kartelë digjitale (eSIM) për vetëm 4.00 euro

Për çfarëdo sqarimi kontaktoni pa pagesë Qendrën e Thirrjeve në numrin 080010000.