Shfaqja e numrit për thirrjet pa numër – SHËRBIMI CLIP (Calling Line Identification)

Çdo konsumator që ka një llogari me parapagim (me mbushje) mundet ta aktivizojë këtë shërbim.
Çmimi – 5 Euro në vit

Mënyra e aktivizimit
Të gjithë konsumatorët prepaid do të mund ta aktivizojnë këtë shërbim, duke dërguar SMS me tekst CLIP në 50555.
Çmimi është 5 euro për një vit, pas kalimit të vitit, duhet dërguar SMS-it për përfundim të abonimit mundësi riaktivizimi.

Kush kualifikohet për këtë shërbim:

Të gjithë konsumatorët prepaid standard, përjashtuar prepaid-ave që janë tashmë pjesë e klubeve të biznesit dhe e kanë këtë shërbim tashmë aktiv