PakoFamily 5Family 10
Numri i anëtarëve në klub2-55-10
Tarifa e kyqjes (një herë)0.00€0.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid12
Thirrjet brenda klubit0.00€0.00€
Pagesa mujore për anëtar (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€3.00€
PAKOFamily 5Family 10
Vala/min/60/600.07€0.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.08€0.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€0.06€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€0.07€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€
SMS Internacional0.10€0.10€
Pay as y'Go/1MB/inkrement 100Kb0.01€0.01€
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB
Çmimi për pako1.50 €2.50 €3.50 €6.00 €
Afati i përdorimit7 ditë15 ditë25 ditë31 ditë
Bonusi për anëtarët e tjerë PrePaid100 MB200 MB300 MB400 MB
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet në RoamingStandarde
FnF dhe CUG të tjerë përveç CUG-ut FamiljarJO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e përzgjedhur familjar)PO
CUG SMSJO
Çmimet jashtë pakos/CUGprepaid&postpaid
Pagesa mujore për anëtar (CUG)kthehet ne kredi
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjedhja e pakos prepaidJO
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
PakoFamily 5Family 10
Numri i anëtarëve në klub2-55-10
Tarifa e kyqjes (një herë)0.00€0.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid12
Thirrjet brenda klubit0.00€0.00€
Pagesa mujore për anëtar (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€3.00€
PAKOFamily 5Family 10
Vala/min/60/600.07€0.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.08€0.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€0.06€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€0.07€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€
SMS Internacional0.10€0.10€
Pay as y'Go/1MB/inkrement 100Kb0.01€0.01€
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB
Çmimi për pako1.50 €2.50 €3.50 €6.00 €
Afati i përdorimit7 ditë15 ditë25 ditë31 ditë
Bonusi për anëtarët e tjerë PrePaid100 MB200 MB300 MB400 MB
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet në RoamingStandarde
FnF dhe CUG të tjerë përveç CUG-ut FamiljarJO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e përzgjedhur familjar)PO
CUG SMSJO
Çmimet jashtë pakos/CUGprepaid&postpaid
Pagesa mujore për anëtar (CUG)kthehet ne kredi
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjedhja e pakos prepaidJO
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
MË SHUMË INFORMATA

Pakot familjare janë pako të dizajnuara për familje apo një grup shoqëror.

Përmes këtyre pakove krijohet një rreth për anëtaret, ku të gjithë kanë komunikim pa limit me njëri tjetrin.

Gjatë aktivizimit të kësaj pakoje tek zyrtarët e shitjes, do te informoheni per detaje dhe përzgjedhni numrat që do të bashkëngjiten në këtë rreth, të cilët kombinohen si Postpaid dhe Prepaid, së bashku me ofertën më të favorshme për konsumatorin.

KUSH MUND TË KUALIFIKOHËT PËR KËTË PAKO?

Familja nuk njeh kufij në terma të komunikimit. Nga një udhëheqes, menaxher, drejtor, shef, trajner, grup shokësh, band grup, artista, miq etj, mund të krijohet “grupi familjar” (2-9 anëtarë), mjafton të jetë vetëm një kontratë Postpaid.
Në grupin familjar nuk mund të hyjnë numrat të cilët tashmë janë në një grup tjetër, (Qeveria, Ministritë), ose kompanitë të cilat tashmë kanë një produkt për biseda pa pagesë në grup (CUG).