Pakot e internetit të Vala, ju mundësojnë që gjatë gjithës kohës të keni internet në telefonin tuaj.

Çmimi për internet jashtë pakos është 0.0015€/100kb.

Blerja/Aktivizimi përmes SMS

Aktivizimi bëhet duke dërguar SMS me tekst 1gb (për pakon 1 GB), 2gb (për pakon 2 GB), 3gb (për pakon 3 GB) ose 5gb (për pakon 5 GB) në numrin pa pagesë 50555.

Blerja përmes thirrjes 161

Konsumatori thirrë drejt numrit 161, duke zgjedh 7 (për të blerë pako) dhe zgjedh një nga pakot 1GB deri në 5GB dhe në fund e konfirmon me një ose anulon me 2.

Blerja përmes pikave të shitjes

E-topup Internet Prej tash mund të blini mbushje elektronike për INTERNET 3G/4G në të gjitha pikat e shitjes. Pakot janë dizajnuar që të blihen në formën e mbushjeve (E-TopUP). Pako e internetit prej 1GB është valide për 7 ditë; pako 2GB është valide për 15 ditë, pako 3GB është valide për 21 ditë dhe pako 5GB është valide për 31 ditë. Ne rast se kapaciteti i juaj i GB nuk mund te shfrytezohet brenda afatit te caktuar, atehere shuma e mbetur e GB do te bartet pasi qe te rimbushni llogarine tuaj me E-topup Internet.

Pas blerjes së pakos të internetit, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.

Udhezime per konfigurim

Pas blerjes së pakos të internetit, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.