Zyrtari për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

SINJALIZO :
Zyrtari për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

 

Latif Lahu

Email: latif.lahu@kosovotelecom.com
Mob: 383 (0) 44 333 028
Fiksi: 038-555-294