Zyrtari për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

SINJALIZO :
Zyrtari për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

 

Majlinda Buzhala

Email: majlinda.buzhala@kosovotelecom.com
Mob: 383 (0) 45 889 999