0 800 10000 – Qendra e Thirrjeve e Telekomit të Kosovës.
Numër i dedikuar për konsumatorë individual, aktiv 24 /7 ku mund të thirrni për të paraqitur kërkesat/ ankesat tuaja lidhur me shërbimet dhe produktet e Telekomit të Kosovës.
0 800 15000 – Qendra e Thirrjeve e Telekomit të Kosovës.
Numër i dedikuar ekskluzivisht për Biznese, aktiv 24 /7, ku ju mund të thirrni për të paraqitur kërkesat/ ankesat tuaja lidhur me shërbimet dhe produktet e Telekomit të Kosovës.
0 800 16000 – Qendra e Thirrjeve e Telekomit të Kosovës.
Numër i dedikuar ekskluzivisht për Institucione, aktiv 24 /7, ku ju mund të thirrni për të paraqitur kërkesat/ ankesat tuaja lidhur me shërbimet dhe produktet e Telekomit të Kosovës.

192 – Policia e Kosovës.
Numër i dedikuar për lajmërimin e aksidenteve në komunikacion ose rasteve të tjera lidhur me sigurinë e qytetarëve të Kosovës.
193 – Shërbimi i zjarrëfikësve.
Numër i dedikuar lajmërimit të zjarreve dhe fatkeqësive natyrore qe ndodhin në Kosovë.
194 – Ndihma e shpejtë.
Numër i dedikuar për lajmërimin e emergjencave shëndetësore.
112 – Emergjenca.
Numër i dedikuar për lajmërimin e rasteve emergjente mjekësore, ndihma në fikjen e zjarreve dhe shpëtimin e personave të rrezikuar.