INTERNET + TELEFON FIKS

 Këto pako përmbajnë kombinimin: Internet+telefon Fiks.
Karakteristika e pakove që përmbajnë kombinimin me Telefon Fiks është se kanë numër të palimituar të minutave për thirrjet nga telefoni fiks.
Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për këto pako:
INTERNET + TELEFON FIKS "PA LIMIT*Int 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Çmimi/muaj12.99€15.99€

* Shpejtësia e internetit deri në 20 Mbps për konsumatorët me rrjet standard (bakër)

* Shpejtësia e internetit deri në 100 Mbps për konsumatorët me rrjet optik

* Çmimet janë me TVSH