Pakot Vala Postpaid mund të shfrytëzohen edhe në Roaming, në shtetet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Maqedoni, Mal i Zi, Bosnje dhe Serbi).Gjatë qëndrimit në këto shtete, minutat dhe SMS kombëtar mund të shfrytëzohen krejtësisht, ndërsa për Internet zbatohet politika për përdorimin e drejtë, ku limiti i GB është:

Vala 1Vala 2Vala 3Vala 4Vala 5
2.82 GB4.24 GB 5.65 GB 8.48 GB14.12 GB

Pas shpenzimit të këtyre GB, vazhdohet me tarifat Pay as You Go.

Për më shumë informata lidhur me politikën e përdorimit të drejtë, klikoni këtu.

KlubiKlubi VALA
Numri i anëtarëve në klubmbi 2
Tarifa e kyqjes0.00€
Pagesa mujore për anëtar Prepaid (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid1
Thirrjet brenda klubit0.00€

Tarifat Pay as You GO (Home dhe BP)Çmimi me TVSH
Thirrjet në Vala (Vetëm në rrjetin e Vala)0.13 €/min
Thirrjet kombëtare (operatorët e tjerë lokal)0.153 €/min
SMS në Vala0.062 €/SMS
SMS kombëtar0.082 €/SMS
SMS ndërkombëtar0.130 €/SMS
Internet për 1MB0.010 €/MB
Thirrjet brenda përmbajtjes së pakove (minutave)60/60
Thirrjet ndërkombëtareStandarde
Thirrjet në Roaming drejt shteteve jashtë Ballkanit PerëndimorStandarde
Pranimi i thirrjeve në Roaming nga shtetet jashtë Ballkanit PerëndimorStandarde
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB10 GBPA LIMIT
Çmimi për pako1.99 €3.49 €4.49 €6.49 €9.99 €25.00 €