PakoFamily 5Family 10
Pagesa mujore për anëtar (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€3.00€
Thirrjet brenda klubit0.00€0.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid12
Tarifa e kyqjes (një herë)0.00€0.00€
Numri i anëtarëve në klub2-55-10
PAKOFamily 5Family 10
Pay as y'Go/1MB/inkrement 100Kb0.01€0.01€
SMS Internacional0.10€0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€0.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€0.06€
Thirrjet kombëtare (operatorët tjerë lokal)/min/60/300.08€0.07€
Vala/min/60/600.07€0.06€
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB
Bonusi për anëtarët e tjerë PrePaid100 MB200 MB300 MB400 MB
Afati i përdorimit7 ditë15 ditë25 ditë31 ditë
Çmimi për pako1.50 €2.50 €3.50 €6.00 €
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjedhja e pakos prepaidJO
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Pagesa mujore për anëtar (CUG)kthehet ne kredi
Çmimet jashtë pakos/CUGprepaid&postpaid
CUG SMSJO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e përzgjedhur familjar)PO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
FnF dhe CUG të tjerë përveç CUG-ut FamiljarJO
Thirrjet në RoamingStandarde
PakoFamily 5Family 10
Pagesa mujore për anëtar (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€3.00€
Thirrjet brenda klubit0.00€0.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid12
Tarifa e kyqjes (një herë)0.00€0.00€
Numri i anëtarëve në klub2-55-10
PAKOFamily 5Family 10
Pay as y'Go/1MB/inkrement 100Kb0.01€0.01€
SMS Internacional0.10€0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€0.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€0.06€
Thirrjet kombëtare (operatorët tjerë lokal)/min/60/300.08€0.07€
Vala/min/60/600.07€0.06€
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB
Bonusi për anëtarët e tjerë PrePaid100 MB200 MB300 MB400 MB
Afati i përdorimit7 ditë15 ditë25 ditë31 ditë
Çmimi për pako1.50 €2.50 €3.50 €6.00 €
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjedhja e pakos prepaidJO
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Pagesa mujore për anëtar (CUG)kthehet ne kredi
Çmimet jashtë pakos/CUGprepaid&postpaid
CUG SMSJO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e përzgjedhur familjar)PO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
FnF dhe CUG të tjerë përveç CUG-ut FamiljarJO
Thirrjet në RoamingStandarde
Description

Family packages are designed for a family or a social group.

This package offers a circle/group, where all the members have unlimited calls with each-other.

To activate this package, our Sales Officers will inform you about the details and create a group with the numbers you declare, which will be combined as Postpaid and Prepaid, along with the most suitable package for our costumer.

.

Conditions

This package can be created with a group from 2 to 10 members.

At least one of these members has to be subscribed with a postpaid number.

Family package gives a discount on basic monthly charges, as a bonus for becoming a subscriber for at least one year.

Prepaid numbers inside this group will receive top-ups every month. Numbers that are already in other groups (CUG- Work/Business/Government, etc.,) can’t be at the same time added to Family Packages.