INTERNET, TV & PHONE

This category contains packages that are stand alone plans and include Internet Data plans and Landline Phone plans. In the following tables you can find the content and price for each of these packages.

PAKOT INTERNETInt 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Çmimi/muaj9.99€12.99€

PAKOT TELEFONTel 0Tel 500Tel 20000Tel NS
Min TiK050020000Pa limit
Min Vala0501000Pa limit
Vala CUG//400 min me 4 numra Vala/
Çmimi/muaj3.99€4.49€6.99€9.99€
Kjo kategori përmban pakot të cilat janë kombinuar mes veti në mënyrë që të plotësojnë sa më mirë nevojat e konsumatorëve. Këto pako përmbajë kombinimet: Internet+telefon Fiks, Internet+TV, Tv+Telefon Fiks. 
Karakteristika e pakove që përmbajnë kombinimin me Telefon Fiks është se kanë numër të palimituar të minutave për thirrjet nga telefoni fiks.
Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.

INTERNET + TELEFON FIKS "PA LIMIT*Int 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Çmimi/muaj12.99€15.99€
INTERNET + TVInt 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Pako A11.49€13.99€
Pako B12.49€14.99€
Tel_NS + TVTV (Pako A)TV (Pako B)
Çmimi me TVSH11.99€12.99€

This category contains packages which are combined with each other in order to best meet the customers needs.
These packages have unlimited minutes for landline phone calls. In the following tables you can find the content and price for each of these packages.

INTERNET + TV + TELEFON FIKS *PA LIMIT* Int 20Int 50Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 50up to 100
TV PAKO A13.99€15.99€17.99€
TV PAKO B14.99€16.99€18.99€