Postpaid packages, designed to meet the needs of our customers.

PakoInPlusEliteSuperPremium
Pay as y'Go/100KB0.001€0.001€0.001€0.001€0.001€
International SMS0.10€0.10€0.10€0.10€0.10€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.08€0.07€0.06€0.05€0.05€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.07€0.06€0.05€0.04€0.04€
IPKO/min/60/600.08€0.07€0.06€0.05€0.05€
Cmimi me TVSHCmimi me TVSHCmimi me TVSHCmimi me TVSHCmimi me TVSH

Internet Pako ShtesëÇmimi
Pa Limit25,00 €
10 GB9,99 €
5 GB6,49 €
3 GB4,49 €
2 GB3,49 €
1 GB1,99 €
Internet Pako ShtesëÇmimi
Pa Limit25,00 €
10 GB9,99 €
5 GB6,49 €
3 GB4,49 €
2 GB3,49 €
1 GB1,99 €

Çmimet jashtë pakove

IN
Thirrje/SMSCmimi me TVSH
Pay as y'Go/100KB0.001€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.08€
Vala/min/60/300.07€
PLUS
Thirrje/SMSCmimi me TVSH
Pay as y'Go/100KB0.001€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.07€
Vala/min/60/300.06€
ELITE
Thirrje/SMSCmimi me TVSH
Pay as y'Go/100KB0.001€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.06€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.05€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.06€
Vala/min/60/300.05€
SUPER
Thirrje/SMSCmimi me TVSH
Pay as y'Go/100KB0.001€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.05€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.04€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.05€
Vala/min/60/300.04€
PREMIUM
Thirrje/SMSCmimi me TVSH
Pay as y'Go/100KB0.001€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.05€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.04€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.05€
Vala/min/60/300.04€