Kush kualifikohet për këtë shërbim

Të gjithë konsumatorët që mund t’i ofrohet shërbimi GPON – Pra ku kemi infrastrukturë FTTH-FTTX
Definimi i pakove.

Çka është VALA FoS – FoS është shkurtesë për Fiber Optic Services dhe ka për qëllim që këtu të ofrojë të gjitha informacionet në lidhje shërbimet optike që i ofron Telekomi i Kosovës – VALA.