Jam nëThërras nëPranimi i thirrjesDërgimi i SMS-itInternet 1 MB
ZonënVendin e vizituarKosovëBallkanin Perëndimor***Vendet e tjera
BP0.153€0.153€0.153€2.5€0.00€0.06€0.015€
Rajon2.5€1.5€2.5€2.5€0.5€0.25€1€
Europë 3€2€3€3€0.75€0.5€0.017€
Amerikë3€2€3€3€0.75€0.5€2.5€
Kudo tjetër3.5€2.5€3.5€3.5€2€0.75€10€
Rajon 5*=> Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia
Rajon**  => Bullgaria dhe Turqia
WB6   =   Kosova, Shqipëria, Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia