Jam nëThërras nëPranimi i thirrjesDërgimi i SMS-itInternet 1 MB
ZonënVendin e vizituarKosovëBallkanin Perëndimor***Vendet e tjera
Shqipëri0.160.160.1620.02950.0450.025
Rajon 5*0.160.160.162.50.02950.0450.04
Rajon**2.51.52.52.50.50.251
Europë & Amerikë32330.750.52.5
Kudo tjetër3.52.53.53.520.7510
Rajon 5*=> Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia
Rajon**  => Bullgaria dhe Turqia
WB6   =   Kosova, Shqipëria, Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia