Tarifat për instalim të linjës ISDNNjësiaÇmimi (me TVSH) Euro
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) për çdo MSNnjë herë8.5
Transferimi i linjës ISDN - BRA (2B+D) në lokacion të rinjë herë8
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) në linjën ekzistuesenjë herë15
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D)një herë42.92
Numeracioni i shkurtuar katërshifrormujore600
Numeracioni i shkurtuar pesëshifrormujore300
Numeracioni
Ndërrim i numrit me kërkesënjë herë5
Krijimi i serisë PBXnjë herë10
Pranimi ose Refuzimi selektiv i thirrjeve - "Screening List"mujore7
Refuzimi i thirrjeve me ndalim të identifikimit të numrit thirrës-ACREJmujore5
Injorimi i ndalimit të identifikimit të numrit thirrës CLIRIGNmujore5
Ndalimi i identifikimit të numrit thirrës CLIRmujore5
Identifikimi i numrit thirrës CLIPmujorePa pagesë
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga konsumatorimujore1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga operatorimujore1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga konsumatorimujore1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga operatorimujore1
Ridrejtimi i menjhëhershëm i thirrjes DIVI - nga konsumatorimujore1
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga operatorimujore1
Lidhja Konferencë - 3 pjesëmarrësmujore2
Ndalesë e trafikut me kod (PIN)mujore5
Marrja e thirrjes - CPU (Call Pick Up)mujore0.5
Mbajtja e thirrjes - CH (Call Hold)mujore0.5
Transferimi i thirrjes - CT (Call Transfer)mujore0.5
Thirrja në pritje - CW (Call Waiting)mujore0.5
Lista detale e thirrjevemujore1
Ndalesa për thirrjet në rrjetin mobilmujore3
Ndalesa e thirrjeve në ardhjemujore1
Ndalesa e thirrjeve në shkuarjemujore6
Ndalesa përveç trafikut lokal dhe kombëtarmujore5
Ndalesa e trafikut ndërkombëtarmujore5
Ndalesa e plotëmujore4
Ndalesa përveç trafikut lokalmujore5
Përcjellja e tarifës kah konsumatori (16 kHz)mujore2.5
Tarifat për shërbimet shtesë për linjën ISDN - BRA (2B+D)
Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - PRA (30B+D)mujore174
Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - BRA (2B+D)mujore10.44
Tarifë për mirëmbajtjen e linjës ISDN
Transferimi i linjës ISDN - PRA (30B+D) në lokacion të rinjë herë125
Tarifë instalimi për ISDN - PRA (30B+D)një herë696