PrepaidORANGEGREENYELLOWBLUERED
Numri minimal i anëtarëve ne klub2-1011-1920-5051-100mbi 100
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH1.00€2.00€3.00€3.00€3.00€
Numri minimal i antareve postpaid1351020
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€
PrepaidORANGEGREENYELLOWBLUERED
Pay as y'Go/100KB0.001€0.001€0.001€0.001€0.001€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€4.00€4.00€4.00€3.00€
SMS Internacional0.10€0.10€0.10€0.10€0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€0.02€0.02€0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.09€0.08€0.07€0.06€0.05€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.08€0.07€0.06€0.05€0.04€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.09€0.08€0.07€0.06€0.05€
Vala/min/60/600.08€0.07€0.06€0.05€0.04€
Pay as y'Go/100KB0.001€
Thirrjet NdërkombetareStandarde
Thirrjet ne RoamingStandarde
FnFJO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
CUG prepaid-postpaidPO
CUG SMSJO
Cmimet jashte pakos/CUGprepaid&postpaid
Pagesa mujore per anetare (CUG)kthehet ne kredi
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaidPO
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuarPO

Klubet e Biznesit

Orange
PREPAIDORANGE
Numri minimal i anëtarëve ne klub2-10
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH1.00€
Numri minimal i antareve postpaid1
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Green
PREPAIDGREEN
Numri minimal i anëtarëve ne klub11-19
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH2.00€
Numri minimal i antareve postpaid3
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Yellow
PREPAIDYELLOW
Numri minimal i anëtarëve ne klub20-50
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH3.00€
Numri minimal i antareve postpaid5
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Blue
PREPAIDBLUE
Numri minimal i anëtarëve ne klub51-100
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH3.00€
Numri minimal i antareve postpaid10
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Red
PREPAIDRED
Numri minimal i anëtarëve ne klubmbi 100
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH3.00€
Numri minimal i antareve postpaid20
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€

Çmimet jashtë pakos

Orange
PREPAIDORANGE
Vala/min/60/600.08€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.09€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.08€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.09€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
SMS Internacional0.10€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Green
PREPAIDGREEN
Vala/min/60/600.07€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.08€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.07€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.08€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
SMS Internacional0.10€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Yellow
PREPAIDYELLOW
Vala/min/60/600.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.06€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.07€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
SMS Internacional0.10€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Blue
PREPAIDBLUE
Vala/min/60/600.05€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.06€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.05€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.06€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
SMS Internacional0.10€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Red
PREPAIDRED
Vala/min/60/600.04€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.05€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.04€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.05€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
SMS Internacional0.10€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)3.00€
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Info të tjera
Pay as y'Go/100KB0.001€
Thirrjet NdërkombetareStandarde
Thirrjet ne RoamingStandarde
FnFJO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
CUG prepaid-postpaidPO
CUG SMSJO
Cmimet jashte pakos/CUGprepaid&postpaid
Pagesa mujore per anetare (CUG)kthehet ne kredi
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaidPO
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuarPO