PrepaidGREENYELLOWBLUERED
Numri minimal i anëtarëve në klub11-1920-5051-100over 100
Tarifa e kyqjes per anëtar (një-herë)0.00€0.00€0.00€0.00€
Tarifa mujore për anëtar / Me TVSH2.00€3.00€3.00€3.00€
Numri minimal i anëtarëve postpaid351020
Thirrjet brenda klubit (CUG)0,00€0,00€0,00€0,00€
PrepaidGREENYELLOWBLUERED
Thirrjet kombëtare (operatorët tjerë lokal)/min/60/600.08€0.07€0.06€0.05€
Thirrjet drejt rrjetit fiks - VALA/min/60/600.07€0.06€0.05€0.04€
Thirrjet drejt rrjeteve kombëtare fikse 60/600.08€0.07€0.06€0.05€
SMS Ndërkombëtare0.10€0.10€0.10€0.10€
Internet Pay as You Go/100KB0.001€0.001€0.001€0.001€
Thirrjet ndërkombëtarestandardstandardstandardstandard
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaidPO
*Minuta kombëtareFiks dhe mobile
Pagesa mujore për anëtarë (CUG)Kthehet në kredi
Cmimet jashtë pakos/CUGPrepaid&Postpaid
CUG SMSJO
CUG prepaid-postpaidPO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
Thirrjet ne Roaming (shtetet jashtë BP)Standarde BP
Thirrjet në Roaming në shtetet jashtë BPStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Pay as you go/100KB0.001€

Klubet e Biznesit

Orange
PREPAIDORANGE
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Numri minimal i antareve postpaid1
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH1.00€
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Numri minimal i anëtarëve ne klub2-10
Green
PREPAIDGREEN
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Numri minimal i antareve postpaid3
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH2.00€
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Numri minimal i anëtarëve ne klub11-19
Yellow
PREPAIDYELLOW
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Numri minimal i antareve postpaid5
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH3.00€
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Numri minimal i anëtarëve ne klub20-50
Blue
PREPAIDBLUE
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Numri minimal i antareve postpaid10
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH3.00€
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Numri minimal i anëtarëve ne klub51-100
Red
PREPAIDRED
Thirrjet brenda Klubit (CUG)0,00€
Numri minimal i antareve postpaid20
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH3.00€
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH0.00€
Numri minimal i anëtarëve ne klubmbi 100

Çmimet jashtë pakos

Orange
PREPAIDORANGE
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.09€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.08€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.09€
Vala/min/60/600.08€
Green
PREPAIDGREEN
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.08€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.07€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.08€
Vala/min/60/600.07€
Yellow
PREPAIDYELLOW
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.07€
Vala/min/60/600.06€
Blue
PREPAIDBLUE
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.06€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.05€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.06€
Vala/min/60/600.05€
Red
PREPAIDRED
Pay as y'Go/100KB0.0025€
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)3.00€
SMS Internacional0.10€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/600.05€
Rrjetin fiks TIK/min/60/600.04€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/600.05€
Vala/min/60/600.04€
Info të tjera
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuarPO
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaidPO
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Pagesa mujore per anetare (CUG)kthehet ne kredi
Cmimet jashte pakos/CUGprepaid&postpaid
CUG SMSJO
CUG prepaid-postpaidPO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
FnFJO
Thirrjet ne RoamingStandarde
Thirrjet NdërkombetareStandarde
Pay as y'Go/100KB0.001€