Vala Classic

Pako Vala Classic me të cilën klientët e Vala kanë mundësi të flasin me të gjithë operatorët në vendin tonë me vetëm 4.5 Cent për minutë me parapagim mujor prej 2 Euro.

Aktivizimi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Vala Classic

Deaktivizimi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Classic minus

Statusi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Classic status