Linjat e huazuara janë një shërbim tjetër i konceptuar dhe dizajnuar për klientë me kërkesa të veçanta.

Ky shërbim ofrohet me kërkesë të veçant në rastet se konsuatori nuk dëshiron vetëm resurse të dedikuara virtuale, por dëshiron edhe linja fizike të veçanta.

Shërbimi ofrohet për kapacitetet prej 1 Mbps deri në 10 Gbps.

KapacitetiInstalimi per link Pa TVSHInstalimi per link Me TVSHCmimi Pa TVSHCmimi Me TVSH
1 Mbps
2 Mbps
4 Mbps
5 Mbps
8 Mbps
10 Mbps
15 Mbps
20 Mbps
30 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
75 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
300 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
600 Mbps
700 Mbps
800 Mbps
75Mbps
50Mbps
40Mbps
30Mbps
20Mbps
15Mbps
10Mbps
8Mbps
5Mbps
4Mbps
2Mbps
1Mbps
900 Mbps
1 Gbps
2 Gbps
3 Gbps
4 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
6 Gbps
7 Gbps
8 Gbps
9 Gbps
10 Gbps

Kontaktoni në 0800 15000 ose 0800 16000 për të kontaktuar për zgjidhjet që mund t’i ofrojmë ose kërkoni më tepër informata në email: business@kosovotelecom.com