PershkrimiKodiOpcioni
Kontrollimi i gjendjes se llogarive prepaid*101#1 Llogaria kryesore_Send
2 Llogarite e tjera_Send
Rimbushja e llogarisë*103*Numri i zbuluar#Call
Transferi i kredisë*121*44xxxxxx*Euro*pinkodi#Call
Ndrrimi i pin kodit per transfer te kredisë*102**pinkodiivjeter*pinkodiiri*pinkodiiri#Call
Roaming USSD call back service*123*0037744xxxxxx#Call
Shërbimi të lutem më thirr!*141*44xxxxxx#Call
Shërbimi për thirrjet e humbura**62*222#Call
Deaktivizimi i shërbimit për thirrjet e humbura##62#Call
SMSTeksti
Informatat e pergjithshme50555Info
Informatat mbi afatet e mbushjeve50555Mbushjet
Informatat mbi transferin e kredisë50555Transfer
Informata mbi sherbimin roaming50555Roaming
Informata mbi sherbimin e internetit50555Internet
Informata mbi sherbimin SMS50555SMS
Aktivizimi i internetit50555Data plus
Deaktivizimi i internetit50555Data minus
Blerja e Familja dhe Miqte 245055524
Statusi i Familja dhe Miqte 2450555Status 24
Blerja e Familja dhe Miqte Premium50555Premium
Statusi i Familja dhe Miqte Premium50555Premium Status
SMS pershkrues i menaxhimit te sherbimit nTRIP50555trip