PershkrimiKodiOpcioni
Shfaqja e numrit te fshehur50555CLIP
Kontrollimi i gjendjes se internetit per PostPaid50555Data status
Kontrollimi i gjendjes se llogarise PostPaid50555Status
Deaktivizimi i internetit50555Data minus
Aktivizimi i internetit50555Data plus
Informata mbi sherbimin SMS50555SMS
Informata mbi sherbimin e internetit50555Internet
Informata mbi sherbimin roaming50555Roaming
Informatat mbi transferin e kredisë50555Transfer
Informatat mbi afatet e mbushjeve50555Mbushjet
Informatat e pergjithshme50555Info
Deaktivizimi i shërbimit për thirrjet e humbura##62#Call
Shërbimi për thirrjet e humbura**62*222#Call
Shërbimi të lutem më thirr!*141*44xxxxxx#Call
Roaming USSD call back service*123*0037744xxxxxx#Call
Ndrrimi i pin kodit per transfer te kredisë*102**pinkodiivjeter*pinkodiiri*pinkodiiri#Call
Transferi i kredisë*121*44xxxxxx*Euro*pinkodi#Call
Rimbushja e llogarisë*103*Numri i zbuluar#Call
Kontrollimi i gjendjes se llogarive prepaid*101#1 Llogaria kryesore_Send
Kontrollimi i gjendjes se llogarive prepaid*101#2 Llogaritë e tjera _Send