Si të bëj mbushje në llogarinë kryesore?

Mbushja e llogarisë kryesore përmes kartelave gervishtëse të cilat mund te gjenden në treg me profilet 3, 5, 10, 20, 40 dhe 50 Euro mund të bëhen në dy mënyra:

Mënyra direkte
Pas zbulimit te kodit në kartelën gërvishtëse nga paisja telefonike duhet thirrur kodi: *103*numri i zbuluar#

Mbushja e llogarisë përmes IVR
Mbushja e llogarisë përmes IVR behet duke thirur numrin 161 pastj shtypni 2 per rimbushjen e llogaris pastaj shtypni 14 shifrat e kodit të zbuluar.

Verifikimi i llogarisë përmes IVR
Verfikimi i llogarisë përmes IVR behet duke thirur numrin 161 pastj shtypni 1 per rimbushjen e llogaris pastaj shtypni 6.

Llogaria mund të mbushet edhe në mënyrë direkte nëpërmes sistemit TopUp online në pikat shitëse të PTK-së, si dhe tek rishitesit e autorizuar përmes transferit me USSD, në ATM të Procredit Bank, me SMS përmes bankave (Procredit, Raiffeisen, TEB, BPB, NLB).

Si ta verifikoj gjendjen e llogarisë prepaid dhe pakot?

Gjendja e llogarisë prepaid dhe pakot mund te kontrollohet në çdo moment dike thirrur *101# ku keni mundesi edhe te zgjedhni se a deshironi infot vetem per llogari kryesore apo edhe per pakot tuaja apo vetem gjendjen e llogaris kryesore duke thirur 161 dhe pastaj zgjdhni/shtypni 1 dhe do njoftoheni me zë për gjendjen tuaj.