Si mund të kontrolloj llogarinë time Prepaid?

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë bëhet duke thirrë kodin *101#.

Pasi të keni pranuar SMS, duhet të shtypni 1 për të kuptuar gjendjen e llogarisë kryesore dhe 2 për të kuptuar gjendjen e llogarive tjera.

Si bëhet transferi i kredisë

Për të transferuar kredi nga një llogari në llogarinë tjetër duhet përcjellur procedurën në vazhdim *121* 44xxxxxx*Euro*pinkodi#Call, ku në vend të xxxxxx, shënoni numrin tuaj të telefonit.

Si mund të ndryshoj PIN kodin për transfer të kredisë?

Ndryshimi I PIN kodit për transfer të kredisë bëhët duka përcjellë procedurën në vazhdim
*102* *pinkodiivjeter*pinkodiiri*pinkodiiri#Call

Si mund të bëj rimbushjen e llogarisë përmes kartelës grithëse?

Rimbushja e llogarisë Prepaid përmas kartelës grithëse bëhet duke zbuluar numrin e fshehur, duke shtypur *103* numrin i zbuluar (nga kartela grithëse) #Call.

Si mund të aktivizoj shërbimin për thirrjet e humbura?

Aktivizimi i shërbimit për thirrjet e humbura bëhet duke thirrë kodin e shkurtër **62*222#.

Si mund të aktivizoj shërbimin “Të lutem më thirr”?

Aktivizimi I shërbimit “Të lutem më thirr” bëhet sipas procedurës në vazhdim *141* 44xxxxxx#Call, ku në vend të xxxxxx shënoni numrin tuaj të telefonit.