Si të bëj mbushje në llogarinë kryesore?

Me anë të aplikacionit VALA Jone

Me anë të kartelave gërvishtëse me vlerë 3, 5, 10, 20, 40 dhe 50 Euro në dy mënyra:

Mënyra e drejtpërdrejtë: Zbulo kodin në kartelë duke e gërvishtur fushën e kodit dhe bëj thirrje nga telefoni me renditjen në vijim: *103*kodi i zbuluar#

Me anë të sekretarisë mobile: Thirr numrin 161, pastaj shtyp 2 për rimbushjen e llogarisë, pastaj shtyp 14 shifrat e kodit të zbuluar.

Me anë të sekretarisë mobile:Thirr numrin 161, pastaj shtyp 1 për rimbushjen e llogarisë, pastaj shtyp 6

Me anë të sistemit TopUp në pikat e shitjes të Telekomit si dhe te rishitësit e autorizuar nëpërmjet transferimit me USSD në ATM të Procredit Bank, dhe me SMS nëpërmjet bankave Procredit, Raiffeisen, TEB, BPB, NLB.

.

Si ta verifikoj gjendjen e llogarisë prepaid dhe pakot?

Thirr *101#, pastaj zgjidh nëse i dëshiron informatat vetëm për llogarinë kryesore dhe për pakon, apo vetëm për gjendjen e llogarisë kryesore duke thirrur 161 dhe pastaj duke shtypur 1. Njoftimin për gjendjen e merr me zë.