Telefon Fiks + Internet + TV

Kjo kategori përmban pakot që shiten të vetme dhe aty bëjnë pjesë Pakot e Internetit dhe Pakot Fikse. Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.

 

PAKOT INTERNETInt 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Çmimi/muaj9.99€12.99€

PAKOT TELEFONTel 0Tel 500Tel 20000Tel NS
Min TiK050020000Pa limit
Min Vala0501000Pa limit
Vala CUG//400 min me 4 numra Vala/
Çmimi/muaj3.99€4.49€6.99€9.99€

* Shpejtësia e internetit deri në 20 Mbps për konsumatorët me rrjet standard (bakër)

* Shpejtësia e internetit deri në 100 Mbps për konsumatorët me rrjet optik

* Çmimet janë me TVSH

 

Kjo kategori përmban pakot të cilat janë kombinuar mes veti në mënyrë që të plotësojnë sa më mirë nevojat e konsumatorëve. Këto pako përmbajë kombinimet: Internet+telefon Fiks, Internet+TV, Tv+Telefon Fiks. 
Karakteristika e pakove që përmbajnë kombinimin me Telefon Fiks është se kanë numër të palimituar të minutave për thirrjet nga telefoni fiks.
Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.
INTERNET + TVInt 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Pako A11.49€13.99€
Pako B12.49€14.99€

 

Tel_NS + TVTV (Pako A)TV (Pako B)
Çmimi me TVSH11.99€12.99€
INTERNET + TELEFON FIKS "PA LIMIT*Int 20Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 100
Çmimi/muaj12.99€15.99€

* Shpejtësia e internetit deri në 20 Mbps për konsumatorët me rrjet standard (bakër)

* Shpejtësia e internetit deri në 100 Mbps për konsumatorët me rrjet optik

* Çmimet janë me TVSH

 

Kjo kategori përmban pakot të cilat janë kombinuar mes veti në mënyrë që të plotësojnë sa më mirë nevojat e konsumatorëve. Karakteristika e këtyre pakove është se kanë numër të palimituar të minutave për thirrjet nga telefoni fiks. Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.

 

INTERNET + TV + TELEFON FIKS *PA LIMIT* Int 20Int 50Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 20up to 50up to 100
TV PAKO A13.99€15.99€17.99€
TV PAKO B14.99€16.99€18.99€

* Shpejtësia e internetit deri në 20 Mbps për konsumatorët me rrjet standard (bakër)

* Shpejtësia e internetit deri në 50 Mbps dhe 100 Mbps për konsumatorët me rrjet optik

* Çmimet janë me TVSH