Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është aplikacioni VALA JONE?
  • VALA JONE është aplikacion më i ri për mobil, nëpërmjet të cilit mund t’i kryesh të gjitha shërbimet e VALA-s nga telefoni yt pasi që ta shkarkosh aplikacionin.
A funksionon aplikacioni VALA JONE pa internet?

Për funksionim të aplikacionit është i domosdoshëm interneti.

Cilat shërbime mund t’i kryej nëpërmjet aplikacionit VALA JONE?

Nëpërmjet aplikacionit VALA JONE, ti:

  • Kontrollon gjendjen e llogarisë.
  • Zgjedh pakon e preferuar për vete ose për persona të tjerë.
  • Rimbush llogarinë tënde, të familjarëve tu ose të miqve tu.
  • Paguan faturën tënde Postpaid dhe kryen të gjitha shërbimet e tjera të dyqanit online të Vala-s.
A mund të kryej pagesë me çfarëdo kartele bankare?

Pagesën mund ta kryesh me secilin lloj të kartelës bankare (Visa,Master Card).

A ruhen të dhënat e kartelës bankare në aplikacionin Vala Jone?

Të dhënat tuaja nuk ruhen as në aplikacion, as në serverët tanë. Procesi i blerjes me kartelë bankare në aplikacionin tonë përcillet me masat më të larta të sigurisë.

A funksionon aplikacioni VALA JONE pa Sim-Kartelë?

Për funksionim të aplikacionit, është e domosdoshme të keni SIM-Kartelë.

Deri në çfarë vlere mund të transferoj (mbushje,pako) nëse kam abonimin Postpaid?

Ju mund të transferoni (mbushje,pako) brenda kredit-limitit që keni sipas kontratës.

A mund të aktivizohet numri deaktiv përmes aplikacionit?

Jo, numri deaktiv mund të aktivizohet vetëm në pikat e shitjes të VALA.

Shënim: Mos tentoni të realizoni mbushje në numrin deaktiv përmes aplikacionit, para se ta riaktivizoni fillimisht në pikat e shitjes.

A paguhet tarifë shtesë gjatë pagesës/transferit?

Jo, nuk paguhet tarifë shtesë nga ana jonë, kurse për tarifat e bankës, ju lutem kontaktoni bankën tuaj! 

Si mund ta shkarkoj aplikacionin VALA JONE?

Aplikacionin VALA JONE mund ta shkarkosh në App Store, në Play Store, dhe nëpërmjet skanimit të kodit QR.